مقالات

 انتقال دامنه‌های خانواده‌های .ir

1- باشناسه کاربری (Nic Handel ) خود در آدرس https://www.nic.ir/Login وارد شوید. 2. سپس دامنه...

 تایید دامنه در HostControl

به تازگی ممکن است برخی از دامنه‌هایی که به ثبت می‌رسانید، پس از پرداخت و انجام سفارش هاست و...